bilgi@afyonvagonbakim.gov.tr

0 (272) 213 76 21

0 (272) 215 30 99

vagon üzerindeki işaretler

 

 

vagon üzerindeki işaretler açıklamaları vagonların tipleri ve kullanma sahası