bilgi@afyonvagonbakim.gov.tr

0 (272) 213 76 21

0 (272) 215 30 99

VAGON TARİHİ

 

Buharlı Lokomotifin 1825 yılında İngiltere’de imal edilmesiyle birlikte çekilen vasıta olan

vagon imalatı da başlamıştır.ilk yapılan vagonlar iki dingilli,dingil basıncı düşük ve genellikle ahşap

ağırlıklıydı.

İlk çelikten vagon ,1904 yılında imal edilmiştir.Çeken vasıta teknolojisinin ilerlemesiyle (Dizel

hidrolik ,Dizel elektrik ,Elektrik lokomotifler birlikte hız da buna bağlı olarak artış

göstermiştir.Vagonların boyu uzamış ,vagonların dingil basınçları artmış daha modern teknolojik yapı

vagon imalatı da başlamıştır.

 

İMALAT BAKIMINDAN VAGON ÇEŞİTLERİ

Yolcu Vagon Çeşitleri

1.Kompartımanlı Yolcu Vagonları : Bu vagonlar her kompartımanda karşılıklı üçer kişi olmak üzere 6

kişi oturabilecek şekilde inşa edilmişlerdir.(2.mevki kompartımanlı vagonlarda 8 kişi oturabilir)

2. Kuşetli Yolcu Vagonları : Bu vagonlar da kompartımanlı vagonlar gibidir. Ancak, oturulan yerlere

dizayn değişikliği ile her kompartımanda 4 veya 6 kişinin yatabilmesini mümkün kılan yatak düzeni

oluşturulmuştur.

3. Yataklı Vagonlar : Gece boyu yolculuk yapıldığında yolcuların oturarak veya yatarak seyahat

etmelerini sağlayacak şekilde kompartımanlı olarak yapılmışlardır. Her kompartıman 2 kişiliktir.

4. Pulman Vagonlar : Yolcu otobüslerine benzer şekilde koltuk düzenli yapılmışlardır. Ancak, koltuklar

daha geniş, aralarındaki mesafe daha fazla ve dinlenmek veya uyumak için sırt bölümü geriye

yatabilir, aynı zamanda kendi ekseni etrafında 180 derece dönebilecek şekilde yapılmışlardır. İkişerli

iki sıra(2+2) veya iki ve tek sıra(2+1) yanyana olacak şekilde sıralanırlar.

5. Yemekli(Restoran) Vagonlar : Bu vagonlar, mutfak bölmeli olup, yolculara yemek ve içecek servisi

yapılacak şekilde dizayn edilmişlerdir.

6. Banliyö Vagonları : Kısa mesafeli yolculuklarda kullanılan bu vagonlarda oturma yeri az, ayakta

seyahat etme alanı fazladır.

7. Salon Vagonları : Özel dizayn edilmiş olup, salonu, banyosu, mutfağı, yatak kompartımanı, WC’si

olan vagonlardır.

8. Yolcu Furgonları : Tren personelinin faydalandığı vagonlar olup, bagaj taşıma kapasitelidir.

9. Posta Vagonları : PTT hizmetlerinde kullanılan özel dizaynlı vagonlardır.

10. Özel Vagonlar : Özel amaçlara uygun olacak şekilde dizayn edilmiş vagonlardır. Sinema, sergi,

disko vb. tipteki amaçlar için kullanılırlar.

YÜK VAGONLARI VE ÇEŞİTLERİ

Taşınacak yükün cinside düşünülerek,değişik özelliklerde inşa edilmiş vagonlardır.Yükün

emniyetli b ir şekilde taşınabilmesi için hava şartlarından zarar görebilecek veya etkilenebilicek yükler

için kapalı tip, hava şartlarından etkilenmeyecek biçimde taşınacak yükler içinde açık olmak üzere çok

değişik tip ve özelliklerde vagon imalatı yapılmaktadır.Bir çok çeşit yük vagonu da bulunmaktadır.

Kapalı Tip yük vagon çeşitleri:

Yandan sürme Kapılı Kapalı Vagonlar ,Normal tip kapalı vagonlar,damı açılabilen üstten

doldurmalı vagonlar,soğuk sistemli vagonlar,soğuk havalı vagonlar,özel tip bojili tahıl taşıma

vagonu,sarnıçlı vagonlar(akaryakıt taşımalarında kullanılır)

Açık tip Yük vagonları çeşitleri:

Yüksek kenarlı yük vagonları ,alçak kenarlı ve kenarsız vagonlar,Düşük platformlu ağır yük

vagonları,Otomobil taşımaya özel iki katlı vagonlar

HİZMET BAKIMINDAN VAGON ÇEŞİTLERİ

Ticari hizmet vagonları:Demiryollarında yolcu ve yük taşımak amacıyla imal edilmiş

vagonlardır.Belirli bir ücret talep edildiği için bu vagonlara ticari hizmet vagonu denir.

İdari hizmet vagonları: Demiryolu işletmesinin kendi taşımalarını ve hizmetlerini yerine

getirmek amacıyla inşa ettiği ve kullandığı vagonlardır.Bu vagonlar kullandıkları hizmetler ve park

yerlerine göre tahsis edilmişlerdir.

Comments are closed.